Lekcja 16: Przymiotniki

aqueduct in segovia

Przymiotniki to słowa, które dodają koloru naszym zdaniom. Poznamy przegląd przymiotników i ich odmian zgodnie z rodzajem i liczbą.

Przymiotniki w języku hiszpańskim są używane do opisania lub modyfikowania rzeczowników i zgodnie z zasadami gramatycznymi muszą się zgadzać z rzeczownikami pod względem rodzaju (męski, żeński) i liczby (pojedynczy, mnogi).

Zgoda przymiotników w rodzaju:

Przymiotniki kończące się na -o mają dwie formy: męską i żeńską. Przymiotnik męski kończy się na -o (viejo – stary), a żeński na -a (vieja – stara).

Przymiotniki kończące się na -e lub na spółgłoskę mają jedną formę dla obu rodzajów (joven – młody/młoda, feliz – szczęśliwy/szczęśliwa).

Jednakże jest pewien wyjątek od tej reguły. Należy pamiętać, że wyrazy zakończone na spółgłoskę -r, mogą utworzyć formę żeńską poprzez dodanie końcówki -a na sam koniec wyrazu: 

forma męska: trabajador-pracowity

forma żeńska: trabajadora-pracowita

forma męska: hablador-gadatliwy

forma żeńska: habladora-gadatliwa

Zgoda przymiotników w liczbie:

Jeżeli przymiotnik opisuje rzeczownik w liczbie pojedynczej, powinien być również w liczbie pojedynczej. Jeżeli opisuje rzeczownik w liczbie mnogiej, powinien być w liczbie mnogiej. Przymiotniki w liczbie mnogiej kończą się na -s lub -es.

Przykłady:

 1. un hombre viejo (stary mężczyzna)
 2. una mujer vieja (stara kobieta)
 3. unos hombres viejos (starzy mężczyźni)
 4. unas mujeres viejas (stare kobiety)

Pozycja przymiotników:

Zazwyczaj przymiotniki w języku hiszpańskim są umieszczane po rzeczownikach, które opisują, na przykład “un libro interesante” (ciekawa książka). Ale niektóre przymiotniki mogą być umieszczone przed rzeczownikami, zwłaszcza gdy chcemy podkreślić lub nadać pewne emocjonalne znaczenie, na przykład “una gran ciudad” (wielkie miasto).

Oto kilka przykładów użycia przymiotników:

 1. Mi hermana es alta. (Moja siostra jest wysoka.)
 2. Los perros son pequeños. (Psy są małe.)
 3. Tengo una casa grande. (Mam duży dom.)
 4. Es un día hermoso. (To jest piękny dzień.)
 5. Me gusta el café caliente. (Lubię gorącą kawę.)
 6. Son niños felices. (Są szczęśliwymi dziećmi.)

Pamiętaj, że porządek słów w zdaniu może nieznacznie się zmienić, jeśli przymiotnik jest używany przed rzeczownikiem, i może to wpłynąć na znaczenie zdania.

Przykłady:

Julia es una chica pobre. Julia jest biedną dziewczyną. (nie ma środków do życia i nie jest w stanie utrzymać siebie lub swojej rodziny)

Julia es una pobre chica. Julia jest biedną dziewczyną. (coś wydarzyło się w jej życiu złego i w ten sposób chcemy pokazać, że jej współczujemy) 

Marcos es un hombre grande. Marek jest wielkim mężczyzną. (zwracamy uwagę na jego wygląd zewnętrzny)

Marcos es un gran hombre. Marek jest wielkim/wspaniałym człowikiem. (w ten sposób chcemy podkreślić jego dobre serce i dobroduszność) 

Słownictwo:

 1. hermoso/a – piękny/a
 2. viejo/a – stary/a
 3. joven – młody/a
 4. grande – duży/a
 5. pequeño/a – mały/a
 6. caliente – gorący/a
 7. frío/a – zimny/a
 8. rápido/a – szybki/a
 9. lento/a – wolny/a
 10. feliz – szczęśliwy/a
 11. triste – smutny/a
 12. fuerte – mocny/a, silny/a
 13. débil – słaby/a
 14. rico/a – smaczny/a, bogaty/a
 15. pobre – biedny/a
 16. amable – miły/a, uprzejmy/a
 17. rudo/a – niegrzeczny/a, grubiański/a
 18. abierto/a – otwarty/a
 19. cerrado/a – zamknięty/a
 20. sucio/a – brudny/a

Zwroty:

 1. Ella es muy hermosa. – Ona jest bardzo piękna.
 2. El coche es viejo. – Samochód jest stary.
 3. El hombre es joven. – Mężczyzna jest młody.
 4. La casa es grande. – Dom jest duży.
 5. El gato es pequeño. – Kot jest mały.
 6. La sopa está caliente. – Zupa jest gorąca.
 7. El agua está fría. – Woda jest zimna.
 8. El tren es rápido. – Pociąg jest szybki.
 9. La tortuga es lenta. – Żółw jest wolny.
 10. Soy feliz. – Jestem szczęśliwy.
 11. Estoy triste. – Jestem smutny.
 12. Es una persona fuerte. – To jest silna osoba.
 13. El perro es débil. – Pies jest słaby.
 14. La comida está rica. – Jedzenie jest smaczne.
 15. Es un hombre pobre. – To jest biedny mężczyzna.
 16. Eres muy amable. – Jesteś bardzo miły.
 17. Ella es ruda. – Ona jest niegrzeczna.
 18. La tienda está abierta. – Sklep jest otwarty.
 19. La tienda está cerrada. – Sklep jest zamknięty.
 20. El suelo está sucio. – Podłoga jest brudna.

Dialogi:

Dialog 1:

A: ¿Cómo es tu nueva casa? (Jak wygląda twój nowy dom?)

B: Es muy grande y hermosa. (Jest bardzo duży i piękny.)


Dialog 2:

A: ¿Cómo es el clima? (Jak jest pogoda?)

B: Hace mucho frío. (Jest bardzo zimno.)


Dialog 3:

A: ¿Cómo está la comida? (Jak smakuje jedzenie?)

B: Está muy rica. (Jest bardzo smaczne.)


Dialog 4:

A: ¿Cómo es tu profesor de español? (Jak jest twój nauczyciel hiszpańskiego?)

B: Es muy amable y paciente. (Jest bardzo miły i cierpliwy.)


Dialog 5:

A: ¿La biblioteca está abierta hoy? (Czy biblioteka jest dzisiaj otwarta?)

B: No, está cerrada. (Nie, jest zamknięta.)

kalendarz