Lekcja 1: Alfabet i wymowa

spain flag in pole

W tej lekcji zanurzymy się w język hiszpański, zaczynając od podstaw – alfabetu. Poznamy także zasady wymowy i akcentów, które są kluczowe do płynnego i zrozumiałego mówienia po hiszpańsku.

Alfabet hiszpański:

 1. a (a)
 2. b (be)
 3. c (ce)
 4. d (de)
 5. e (e)
 6. f (efe)
 7. g (ge)
 8. h (hache)
 9. i (i)
 10. j (jota)
 11. k (ka)
 12. l (ele)
 13. m (eme)
 14. n (ene)
 15. ñ (eñe)
 16. o (o)
 17. p (pe)
 18. q (cu)
 19. r (erre)
 20. s (ese)
 21. t (te)
 22. u (u)
 23. v (uve)
 24. w (doble uve / doble ve)
 25. x (equis)
 26. y (i griega)
 27. z (zeta)

Słownictwo:

 1. la letra – litera
 2. el alfabeto – alfabet
 3. la vocal – samogłoska
 4. la consonante – spółgłoska
 5. el acento – akcent
 6. la sílaba – sylaba
 7. la pronunciación – wymowa
 8. la palabra – słowo
 9. la frase – zdanie
 10. el sonido – dźwięk
 11. la lengua – język (anatomicznie i język obcy)
 12. la dicción – dykcja
 13. la ortografía – ortografia
 14. la puntuación – interpunkcja
 15. el idioma – język (obcy)
 16. el acento grave – akcent ciężki
 17. el acento agudo – akcent ostry
 18. el acento circunflejo – akcent dachowy
 19. la tilde – kreska na literze
 20. la diéresis – dwukropek na literze

Zwroty:

 1. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? – Jak wymawia się to słowo?
 2. ¿Dónde está el acento? – Gdzie jest akcent?
 3. ¿Puedes deletrearlo? – Czy możesz to przeliterować?
 4. ¿Cómo se dice… en español? – Jak się mówi… po hiszpańsku?
 5. Repítelo, por favor – Powtórz to, proszę.
 6. Habla más despacio, por favor – Mów wolniej, proszę.
 7. ¿Qué significa esta palabra? – Co znaczy to słowo?
 8. Eso suena bien – To brzmi dobrze.
 9. Esto es difícil de pronunciar – To jest trudne do wymówienia.
 10. Mi pronunciación es mala – Moja wymowa jest zła.
 11. Tengo un acento fuerte – Mam mocny akcent.
 12. Estoy aprendiendo el alfabeto español – Uczę się hiszpańskiego alfabetu.
 13. No entiendo esta letra – Nie rozumiem tej litery.
 14. ¿Puedes hablar más alto? – Czy możesz mówić głośniej?
 15. Escribe esto, por favor – Napisz to, proszę.

Dialogi:

Dialog 1:

 • A: ¿Cómo se pronuncia esta palabra? (Jak wymawia się to słowo?)
 • B: Se pronuncia “hola”. (Wymawia się “hola”.)
 • A: Repítelo, por favor. (Powtórz to, proszę.)
 • B: “Hola”. (“Hola”.)

Dialog 2:

 • A: ¿Puedes deletrearlo? (Czy możesz to przeliterować?)
 • B: Claro, es “h-o-l-a”. (Jasne, to “h-o-l-a”.)
 • A: Gracias. (Dziękuję.)

Dialog 3:

 • A: ¿Cómo se dice “hello” en español? (Jak się mówi “hello” po hiszpańsku?)
 • B: Se dice “hola”. (Mówi się “hola”.)
 • A: Gracias. (Dziękuję.)

Dialog 4:

 • A: Habla más despacio, por favor. (Mów wolniej, proszę.)
 • B: De acuerdo. ¿Mejor ahora? (Zgoda. Lepiej teraz?)
 • A: Sí, gracias. (Tak, dziękuję.)

Dialog 5:

 • A: ¿Qué significa esta palabra? (Co znaczy to słowo?)
 • B: “Amigo” significa “friend” en inglés. (“Amigo” znaczy “friend” po angielsku.)
 • A: ¡Entendido! (Rozumiem!)
kalendarz