Lekcja 9: Czas teraźniejszy

bird s eye view photography of islet

Czas teraźniejszy (Presente) w języku hiszpańskim jest używany do wyrażania czynności, które dzieją się w momencie mówienia, jak również do mówienia o czynnościach regularnych, nawykach czy faktach ogólnych. Podobnie jak w innych językach romańskich, czas teraźniejszy może również być używany do wyrażania przyszłości, szczególnie w kontekście planów.


Hiszpański czas teraźniejszy tworzy się poprzez dodanie odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika. W hiszpańskim istnieją trzy grupy czasowników, które mają różne końcówki w czasie teraźniejszym. Są to czasowniki kończące się na –ar, –er i –ir.

Przykładowe końcówki dla czasowników:

Czasowniki na -ar:

 • yo hablo (ja mówię)
 • tú hablas (ty mówisz)
 • él/ella/usted habla (on/ona/pan mówi)
 • nosotros/as hablamos (my mówimy)
 • vosotros/as habláis (wy mówicie)
 • ellos/ellas/ustedes hablan (oni/one/panowie mówią)

Czasowniki na -er:

 • yo como (ja jem)
 • tú comes (ty jesz)
 • él/ella/usted come (on/ona/pan je)
 • nosotros/as comemos (my jemy)
 • vosotros/as coméis (wy jecie)
 • ellos/ellas/ustedes comen (oni/one/panowie jedzą)

Czasowniki na -ir:

 • yo vivo (ja mieszkam)
 • tú vives (ty mieszkasz)
 • él/ella/usted vive (on/ona/pan mieszka)
 • nosotros/as vivimos (my mieszkamy)
 • vosotros/as vivís (wy mieszkacie)
 • ellos/ellas/ustedes viven (oni/one/panowie mieszkają)

Ważne jest, aby pamiętać o nieregularnych czasownikach, które nie podążają za tymi zasadami i muszą być nauczone indywidualnie. Niektóre z najczęściej używanych nieregularnych czasowników to “ser” (być), “ir” (iść), “tener” (mieć), “hacer” (robić), “ver” (widzieć) czy “estar” (być).

Słownictwo:

 1. hablar – mówić
 2. comer – jeść
 3. vivir – mieszkać
 4. estudiar – uczyć się, studiować
 5. trabajar – pracować
 6. jugar – grać
 7. correr – biegać
 8. leer – czytać
 9. escribir – pisać
 10. dormir – spać
 11. cocinar – gotować
 12. beber – pić
 13. abrir – otwierać
 14. cerrar – zamykać
 15. ver – widzieć
 16. escuchar – słuchać
 17. caminar – chodzić
 18. sentarse – siedzieć
 19. levantarse – wstawać
 20. acostarse – kłaść się spać

Zwroty:

 1. Hablo español. – Mówię po hiszpańsku.
 2. Comemos en el restaurante. – Jemy w restauracji.
 3. Vives en Madrid. – Mieszkasz w Madrycie.
 4. Estudiamos para el examen. – Uczymy się na egzamin.
 5. Trabajas mucho. – Dużo pracujesz.
 6. Juegan al fútbol. – Grają w piłkę nożną.
 7. Corro todos los días. – Biegam codziennie.
 8. Leemos el libro. – Czytamy książkę.
 9. Escribe una carta. – Pisze list.
 10. Duermen ocho horas. – Śpią osiem godzin.
 11. Cocinamos la cena. – Gotujemy kolację.
 12. Bebe agua. – Pije wodę.
 13. Abro la puerta. – Otwieram drzwi.
 14. Cierras el libro. – Zamykasz książkę.
 15. Vemos la televisión. – Oglądamy telewizję.
 16. Escuchan música. – Słuchają muzyki.
 17. Caminamos por el parque. – Chodzimy po parku.
 18. Te sientas en la silla. – Siedzisz na krześle.
 19. Me levanto a las siete. – Wstaję o siódmej.
 20. Se acuestan temprano. – Kładą się spać wcześnie.

Dialogi:

Dialog 1:

A: ¿Hablas inglés? (Czy mówisz po angielsku?)

B: Sí, hablo inglés. (Tak, mówię po angielsku.)


Dialog 2:

A: ¿Dónde vives? (Gdzie mieszkasz?)

B: Vivo en Barcelona. (Mieszkam w Barcelonie.)


Dialog 3:

A: ¿Trabajas hoy? (Czy dzisiaj pracujesz?)

B: No, hoy no trabajo. (Nie, dzisiaj nie pracuję.)


Dialog 4:

A: ¿Qué hacen tus hijos? (Co robią twoje dzieci?)

B: Juegan en el jardín. (Grają w ogrodzie.)


Dialog 5:

A: ¿Cocinas la cena? (Czy gotujesz kolację?)

B: Sí, cocino la cena. (Tak, gotuję kolację.)

kalendarz