Lekcja 10: Czas przeszły

selective focus photography of table and chairs

W języku hiszpańskim mamy do czynienia z dwoma głównymi czasami przeszłymi: pretérito indefinido i pretérito imperfecto.

Pretérito Indefinido jest używany do opisania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone. Obejmuje określony moment w czasie, który nie ma bezpośredniego związku z teraźniejszością.

Przykład:

Ayer estudié todo el día. – Wczoraj uczyłem się cały dzień.

El mes pasado viajé a España. – W zeszłym miesiącu podróżowałem do Hiszpanii.


Zauważ, że dla regularnych czasowników, pretérito indefinido tworzy się dodając końcówki do korzenia czasownika. Na przykład dla czasowników kończących się na “-ar” dodajemy: “-é”, “-aste”, “-ó”, “-amos”, “-asteis”, “-aron”. Dla “-er” i “-ir” to: “-í”, “-iste”, “-ió”, “-imos”, “-isteis”, “-ieron”.

Pretérito Imperfecto jest używany do opisania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, ale nie są określone dokładnie kiedy się zakończyły. Często używa się go do opisania przeszłych nawyków lub zdarzeń, które miały miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości.

Przykład:

Cuando era niño, jugaba al fútbol todos los días. – Kiedy byłem dzieckiem, codziennie grałem w piłkę nożną.

Końcówki dla regularnych czasowników kończących się na “-ar” to “-aba”, “-abas”, “-aba”, “-ábamos”, “-abais”, “-aban”. Dla “-er” i “-ir” to: “-ía”, “-ías”, “-ía”, “-íamos”, “-íais”, “-ían”.

Ważne jest, aby pamiętać, że wiele czasowników w czasie przeszłym ma nieregularne formy. Na przykład:

“ir” staje się “fui”, “fuiste”, “fue”, “fuimos”, “fuisteis”, “fueron” w pretérito indefinido

“ser” staje się “era”, “eras”, “era”, “éramos”, “erais”, “eran” w pretérito imperfecto

Pamiętaj, że czas przeszły w języku hiszpańskim może być nieco skomplikowany do nauczenia, ale praktyka jest kluczem do opanowania jego zastosowania!

Słownictwo:

 1. ayer – wczoraj
 2. anteayer – przedwczoraj
 3. la semana pasada – w zeszłym tygodniu
 4. el mes pasado – w zeszłym miesiącu
 5. el año pasado – w zeszłym roku
 6. hace dos días – dwa dni temu
 7. hace una semana – tydzień temu
 8. hace un mes – miesiąc temu
 9. hace un año – rok temu
 10. desde entonces – od tamtej pory
 11. último/a – ostatni/a
 12. primero/a – pierwszy/a
 13. después – potem
 14. antes – wcześniej
 15. tarde – późno
 16. temprano – wcześnie
 17. al final – na końcu
 18. al principio – na początku
 19. luego – potem
 20. entonces – wtedy

Zwroty:

 1. Estudié español. – Uczyłem się hiszpańskiego.
 2. Fui al cine ayer. – Byłem w kinie wczoraj.
 3. Visitamos a nuestros abuelos la semana pasada. – Odwiedziliśmy naszych dziadków w zeszłym tygodniu.
 4. Compré un coche nuevo el mes pasado. – Kupiłem nowy samochód w zeszłym miesiącu.
 5. Viví en España el año pasado. – Mieszkałem w Hiszpanii w zeszłym roku.
 6. Hace dos días, vi una película. – Dwa dni temu oglądałem film.
 7. Hace una semana, fuimos a un concierto. – Tydzień temu poszliśmy na koncert.
 8. Primero, estudié los apuntes. Luego, hice el examen. – Najpierw przestudiowałem notatki. Potem napisałem egzamin.
 9. Después de la fiesta, limpiamos la casa. – Po imprezie posprzątaliśmy dom.
 10. Llegué tarde a la reunión. – Spóźniłem się na spotkanie.
 11. Siempre llego temprano al trabajo. – Zawsze przychodzę wcześnie do pracy. To zdanie również tutaj nie pasuje, bo jest w czasie teraźniejszym, a jest mowa o czasach przeszłych. 
 12. Al final, decidimos quedarnos en casa. – Ostatecznie zdecydowaliśmy się zostać w domu.
 13. Al principio, no entendí el problema. – Na początku nie zrozumiałem problemu.
 14. Entonces, ¿qué hiciste? – No więc, co zrobiłeś?

Dialogi:

Dialog 1:

A: ¿Qué hiciste ayer? – Co robiłeś wczoraj?

B: Fui al cine. – Byłem w kinie.


Dialog 2:

A: ¿Dónde estuviste el mes pasado? – Gdzie byłeś w zeszłym miesiącu?

B: Estuve en España. – Byłem w Hiszpanii.


Dialog 3:

A: ¿Viste la película la semana pasada? – Widziałeś film w zeszłym tygodniu?

B: Sí, la vi. Me gustó mucho. – Tak, widziałem. Bardzo mi się podobał.


Dialog 4:

A: ¿Cuándo compraste ese coche? – Kiedy kupiłeś ten samochód?

B: Lo compré hace un año. – Kupiłem go rok temu.


Dialog 5:

A: ¿Estudiaste para el examen? – Uczyłeś się na egzamin?

B: Sí, estudié mucho. Primero leí el libro, luego hice los ejercicios. – Tak, dużo się uczyłem. Najpierw przeczytałem książkę, potem zrobiłem ćwiczenia.

kalendarz