Lekcja 25: Zrozumienie i wyrażanie emocji

photo of mountain scenery

Wyrażanie emocji i uczuć jest ważnym aspektem komunikacji. W tej lekcji nauczymy się słownictwa i zwrotów służących do wyrażania emocji i rozmów o uczuciach.

Słownictwo:

 1. la alegría – radość
 2. la tristeza – smutek
 3. el miedo – strach
 4. la sorpresa – zaskoczenie
 5. la rabia – złość
 6. el amor – miłość
 7. el odio – nienawiść
 8. la vergüenza – wstyd
 9. el disgusto – obrzydzenie
 10. la envidia – zazdrość
 11. la preocupación – zmartwienie
 12. la felicidad – szczęście
 13. el alivio – ulga
 14. el asco – obrzydzenie
 15. la esperanza – nadzieja
 16. la decepción – rozczarowanie
 17. la confianza – zaufanie

Zwroty:

 1. Estoy feliz. – Jestem szczęśliwy.
 2. Siento tristeza. – Czuję smutek.
 3. Tengo miedo. – Boję się.
 4. Me sorprendí. – Jestem zaskoczony.
 5. Estoy enojado. – Jestem zły.
 6. Siento amor por ti. – Kocham cię.
 7. Te odio. – Nienawidzę cię.
 8. Siento vergüenza. – Wstydzę się.
 9. Eso me disgusta. – To mnie obrzydza.
 10. Tengo envidia de ti. – Jestem zazdrosny o ciebie.
 11. Estoy preocupado. – Jestem zmartwiony.
 12. Siento un gran alivio. – Czuję wielką ulgę.
 13. Eso me da asco. – To mnie obrzydza.
 14. Tengo esperanza. – Mam nadzieję.
 15. Estoy decepcionado. – Jestem rozczarowany.

Dialogi:

Dialog 1:

A: ¿Cómo te sientes hoy? (Jak się dzisiaj czujesz?)

B: Estoy feliz, gracias. (Czuję się szczęśliwy, dziękuję.)


Dialog 2:

A: Te veo preocupado, ¿qué sucede? (Widzę, że jesteś zmartwiony, co się dzieje?)

B: Tengo un problema en el trabajo. (Mam problem w pracy.)


Dialog 3:

A: No pareces contento con los resultados. (Nie wyglądasz na zadowolonego z wyników.)

B: Sí, estoy un poco decepcionado. (Tak, jestem trochę rozczarowany.)


Dialog 4:

A: Me dijiste que te disgusta la comida picante. (Powiedziałeś mi, że obrzydza cię pikantne jedzenie.)

B: Sí, no puedo soportarla. (Tak, nie mogę tego znieść.)


Dialog 5:

A: ¿Por qué te ves tan sorprendido? (Dlaczego wyglądasz tak zaskoczony?)

B: Acabo de recibir una noticia inesperada. (Właśnie otrzymałem niespodziewane wiadomości.)

kalendarz