Lekcja 23: Przydatne frazy – awaryjne sytuacje

green and white male gender rest room signage

W tej lekcji dowiemy się, jak radzić sobie w awaryjnych sytuacjach – jak poprosić o pomoc, zgłosić zagubienie czy zrozumieć podstawowe instrukcje bezpieczeństwa.

Słownictwo:

 1. la ayuda – pomoc
 2. estar perdido/a – zgubić się
 3. el pasaporte – paszport
 4. la comisaría – komisariat
 5. ayudar – pomóc
 6. tener un accidente – mieć wypadek
 7. el médico – lekarz
 8. la ambulancia – karetka
 9. el hospital – szpital
 10. ¡Socorro! – Pomocy!
 11. el incendio – pożar
 12. el robo – kradzież
 13. el peligro – niebezpieczeństwo
 14. la policía – policja
 15. la emergencia – sytuacja awaryjna
 16. la medicina – lekarstwo
 17. el botiquín – apteczka
 18. la farmacia – apteka
 19. la alergia – alergia
 20. la quemadura – oparzenie

Zwroty:

 1. Necesito ayuda. – Potrzebuję pomocy.
 2. Estoy perdido/a. – Zgubiłem/am się.
 3. He perdido mi pasaporte. – Zgubiłem/am mój paszport.
 4. ¿Dónde está la comisaría? – Gdzie jest komisariat?
 5. ¿Puede ayudarme? – Czy może mi pan/pani pomóc?
 6. He tenido un accidente. – Miałem/am wypadek.
 7. Necesito un médico. – Potrzebuję lekarza.
 8. Llama a una ambulancia. – Wezwij karetkę.
 9. ¿Dónde está el hospital más cercano? – Gdzie jest najbliższy szpital?
 10. ¡Socorro! Hay un incendio. – Pomocy! Jest pożar.
 11. Han robado mi bolso. – Ukradziono moją torbę.
 12. ¡Cuidado! Hay un peligro. – Uważaj! Jest niebezpiecznie.
 13. Necesito la policía. – Potrzebuję policji.
 14. Es una emergencia. – To sytuacja awaryjna.
 15. ¿Dónde puedo comprar medicinas? – Gdzie mogę kupić lekarstwa?

Dialogi:

Dialog 1:

A: ¿Puede ayudarme? Estoy perdido/a. (Czy może mi pan/pani pomóc? Zgubiłem/am się.)

B: Claro, ¿adónde necesita ir? (Oczywiście, dokąd pan/pani potrzebuje iść?)


Dialog 2:

A: Necesito un médico. He tenido un accidente. (Potrzebuję lekarza. Miałem/am wypadek.)

B: ¡Voy a llamar a una ambulancia! (Zaraz wezwę karetkę!)


Dialog 3:

A: Han robado mi bolso. ¿Dónde está la comisaría? (Ukradziono mi torbę. Gdzie jest komisariat?)

B: La comisaría está a dos calles de aquí. (Komisariat jest dwie ulice stąd.)


Dialog 4:

A: Necesito la policía. Hay un hombre sospechoso cerca de mi casa. (Potrzebuję policji. Jest podejrzany człowiek koło mojego domu.)

B: ¡Voy a llamar a la policía ahora mismo! (Zaraz wezwę policję!)


Dialog 5:

A: Tengo una alergia y necesito medicina. ¿Dónde está la farmacia más cercana? (Mam alergię i potrzebuję lekarstwa. Gdzie jest najbliższa apteka?)

B: Hay una farmacia en la esquina. (Apteka jest na rogu.)

kalendarz