Lekcja 22: Prosty Czas Przeszły: “Passato Prossimo”

people on a gondola

Ciao! W lekcji 22 zgłębimy tajniki prostego czasu przeszłego “Passato Prossimo” w języku włoskim. Ten czas jest niezbędny do opowiadania o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Po tej lekcji będziesz mógł opowiedzieć o swoich wakacjach, ostatniej kolacji czy dowolnym innym wydarzeniu z przeszłości.

Definicja i zastosowanie

“Passato Prossimo” jest to czas przeszły prosty, który jest często używany we włoskim. Wyraża czynności, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości, a ich wyniki lub skutki są w jakiś sposób związane z teraźniejszością.

Tworzy się go za pomocą odpowiedniej formy czasownika ‘essere’ lub ‘avere’ w czasie teraźniejszym i formy przeszłej (participio passato) głównego czasownika.


Na przykład:

 1. Ho mangiato. (Zjadłem.)
 2. Siamo andati al cinema. (Poszliśmy do kina.)

Budowa “Passato Prossimo”

Budowa “Passato Prossimo” zależy od tego, czy główny czasownik jest czasownikiem “essere” czy “avere“.

 1. Z “avere“:
  Ho + mangiato (Zjadłem)
  Hai + finito (Skończyłeś)
 2. Z “essere“:
  Siamo + andati (Poszliśmy)
  Sei + arrivato (Przybyłeś)

Zasady użycia “essere” i “avere” w “Passato Prossimo”

Decyzja, czy używać “essere” czy “avere“, zależy od rodzaju czasownika, którego używamy.

Czasowniki ruchu, takie jak “andare” (iść), “venire” (przychodzić), “partire” (wyjeżdżać) zazwyczaj łączą się z “essere“. Czasowniki, które wyrażają czynność (np. mangiare – jeść, leggere – czytać) zwykle łączą się z “avere“.

Ważne jest również, aby pamiętać, że jeśli używamy “essere”, participio passato musi zgadzać się z podmiotem pod względem liczby i rodzaju.


Na przykład:

 1. Lei è andata. (Ona poszła.)
 2. Loro sono partiti. (Oni wyjechali.)
kalendarz