Lekcja 21: Czasownik ‘Essere’ i ‘Avere’

concrete building beside river

Lekcja 21 skupia się na dwóch fundamentalnych włoskich czasownikach – ‘essere’ (być) i ‘avere’ (mieć). Te dwa czasowniki są kluczowe do budowania zdań i wyrażeń w języku włoskim. Nauczysz się ich koniugacji oraz kontekstów, w których są używane.

Czasownik “essere” (być)

Czasownik “essere” jest bardzo użyteczny, ponieważ pomaga nam opisywać ludzi, miejsca, rzeczy, uczucia i wiele innych aspektów życia. Oto jak wyglądają formy czasownika “essere” w czasie teraźniejszym:

 1. Io sono (ja jestem)
 2. Tu sei (ty jesteś)
 3. Lui/Lei/Lei è (on/ona/Państwo jest)
 4. Noi siamo (my jesteśmy)
 5. Voi siete (wy jesteście)
 6. Loro sono (oni/one są)

Przykładowe zdania:

 1. Io sono felice. (Jestem szczęśliwy)
 2. Tu sei bella. (Jesteś piękna)
 3. Loro sono in Italia. (Oni są we Włoszech)

Czasownik “avere” (mieć)

Czasownik “avere” jest również niezwykle ważny i używany we włoskim. Oto formy tego czasownika w czasie teraźniejszym:

 1. Io ho (ja mam)
 2. Tu hai (ty masz)
 3. Lui/Lei/Lei ha (on/ona/Państwo ma)
 4. Noi abbiamo (my mamy)
 5. Voi avete (wy macie)
 6. Loro hanno (oni/one mają)

Przykładowe zdania:

 1. Io ho un libro. (Ja mam książkę)
 2. Lui ha una bicicletta. (On ma rower)
 3. Noi abbiamo una casa grande. (My mamy duży dom)

Zastosowanie czasowników ‘essere’ i ‘avere’

Chociaż ‘essere’ i ‘avere’ są podstawowymi czasownikami we włoskim, są one również używane w nieco różny sposób. ‘Essere’ jest używany głównie do opisu stanu, miejsca lub cechy, podczas gdy ‘avere’ jest używany do wyrażania posiadania czegoś.

kalendarz