Darmowa lekcja

Blog

Poradniki i nie tylko

Opanowanie Strony Biernej w Języku Angielskim: Krok ku Biegłości

Opanowanie Strony Biernej w Języku Angielskim

Znajomość gramatyki jest fundamentem skutecznej komunikacji w każdym języku. W języku angielskim, jednym z ważnych zagadnień gramatycznych jest strona bierna (passive voice). Omówienie tego zagadnienia pomoże uczniom języka angielskiego zrozumieć, jak i kiedy używać strony biernej, co jest kluczem do poprawy ich umiejętności językowych. W tym wpisie zanurzymy się w koncepcję strony biernej w języku angielskim, zapewniając klarowne wyjaśnienia i przykłady.

Czym jest Strona Bierna w Języku Angielskim? 

Strona bierna w języku angielskim, znana również jako “passive voice”, stanowi ważny element gramatyczny, który umożliwia zrozumienie i komunikację pewnych niuansów znaczeniowych. Używanie strony biernej pozwala na zmianę punktu skupienia zdania z wykonawcy czynności na samą czynność lub jej odbiorcę. Dzięki stronie biernej możliwe jest wyrażenie idei w sposób, który może być bardziej formalny, dyplomatyczny lub bezosobowy. W języku angielskim strona bierna występuje częściej niż w języku polskim, zwłaszcza w języku oficjalnym lub urzędowym. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty strony biernej w języku angielskim.

Struktura Zdania w Stronie Biernej 

Podstawowa struktura zdania w stronie biernej składa się z trzech głównych elementów:

 1. Podmiot: Odbiorca działania, a nie jego wykonawca, jak ma to miejsce w stronie czynnej.
 2. Czasownik “to be”: Używany w odpowiedniej formie czasowej, zgodnie z czasem, w którym zachodzi opisywana czynność.
 3. Past Participle (forma -ed) głównego czasownika: Forma czasownika, która opisuje wykonaną czynność.

Przykład:

–  Strona czynna: The cat (podmiot) eats (czasownik) the fish.

–  Strona bierna: The fish (podmiot) is eaten (forma czasownika “to be” + past participle) by the cat (wykonawca).

 

Kiedy Stosujemy Stronę Bierną? 

Strona bierna jest stosowana, gdy:

–  Wykonawca czynności jest nieznany, nieistotny lub oczywisty.

–  Chcemy podkreślić czynność lub jej odbiorcę, a nie wykonawcę.

–  Chcemy zachować formalny lub bezosobowy ton wypowiedzi.

Opanowanie Strony Biernej w Języku Angielskim

Różnica między Stroną Bierną a Stroną Czynną 

W odróżnieniu od strony czynnej, gdzie głównym celem jest pokazanie, kto dokonuje danej czynności, strona bierna skupia się na samej czynności lub jej odbiorcy. Zrozumienie tej różnicy jest istotne dla efektywnego użycia obu struktur w komunikacji.

Przykłady:

–  Strona czynna: The teacher (podmiot) teaches (czasownik) the students. 

–  Strona bierna: The students (podmiot) are taught (forma czasownika “to be” + past participle) by the teacher (wykonawca).

 

Budowa Zdań w Stronie Biernej 

Zdania w stronie biernej w języku angielskim budowane są według określonej struktury, która pozwala przekazać informacje w sposób różniący się od typowej konstrukcji strony czynnej. Oto główne elementy konstrukcji zdań w stronie biernej:

 1. Podmiot: W stronie biernej podmiot jest obiektem czynności, a nie jej wykonawcą. 

  • Przykład: The cake (podmiot) is baked.
 2. Czasownik “to be”: Czasownik “to be” jest używany w odpowiedniej formie, zgodnie z czasem, w którym zachodzi opisywana czynność.

  • Przykład: The cake is being baked.
 3. Past Participle (forma -ed) głównego czasownika: To forma czasownika, która opisuje wykonaną czynność.

  • Przykład: The cake is baked.
 4. Wykonawca: W niektórych przypadkach wykonawca czynności może być dodany na końcu zdania, poprzedzony przyimkiem “by”.

  • Przykład: The cake is baked by the chef.

 

W zależności od kontekstu i znaczenia, które chcemy przekazać, zdania w stronie biernej mogą być konstruowane w różnych czasach gramatycznych. Oto jak strona bierna wygląda w różnych czasach:

 

Present Simple:

– The letter is written by Sarah.

– The book is read by many people.

– The window is cleaned every week.

– The movie is loved by the audience

Past Simple:

– The letter was written by Sarah.

– The song was sung by a famous artist.

– The meal was cooked by a professional chef.

– The story was told by the grandmother.

Present Continuous:

– The letter is being written by Sarah.

– The house is being painted by the workers.

– The novel is being written by the author.

– The car is being washed by the children.

Present Perfect:

– The letter has been written by Sarah

– The task has been completed by the team.

– The message has been sent by the secretary.

– The project has been approved by the manager.

Kiedy Używamy passive voice?

Strona bierna w języku angielskim jest narzędziem, które pozwala na przekształcenie sposobu prezentowania informacji w zdaniu. Oto niektóre sytuacje, w których strona bierna jest często używana:

 

Nieznany lub Nieistotny Wykonawca

Kiedy wykonawca czynności jest nieznany lub nieistotny, strona bierna pozwala na skoncentrowanie się na czynności lub jej odbiorcy.

 • Przykład: The window was broken. (Nie wiemy, kto zepsuł okno.)

 

Formalność i Obiektywność

Strona bierna jest często używana w formalnym lub naukowym tonie, aby przekazać obiektywne informacje bez odnoszenia się do osobistych uczuć lub opinii.

 • Przykład: It has been proven that exercise is beneficial for health.

 

Podkreślenie Odbiorcy Czynności

Kiedy chcemy podkreślić odbiorcę czynności, a nie jej wykonawcę, strona bierna jest idealnym wyborem.

 • Przykład: Over a hundred people were affected by the decision.

 

Zmiana Punktu Skupienia

Strona bierna pozwala na zmianę punktu skupienia na czynność lub jej rezultat, zamiast na osobę, która ją wykonała.

 • Przykład: Many ancient artifacts have been discovered in this area.

 

Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

W sytuacjach, w których osoby preferują unikanie bezpośredniego przyznania się do odpowiedzialności, strona bierna może być użyta.

 • Przykład: Mistakes were made.

 

Podkreślenie Dopełnienia

Kiedy chcemy podkreślić dopełnienie, strona bierna jest użyteczna.

 • Przykład: A beautiful painting was created by the artist.

 

Ostateczny Wybór

Ostateczny wybór między stroną czynną a bierną zależy od tego, co chcemy podkreślić w zdaniu, oraz od kontekstu, w jakim się znajdujemy.

Opanowanie Strony Biernej w Języku Angielskim

Zmiana Czasu w Stronie Biernej 

Strona bierna w języku angielskim może być używana w różnych czasach gramatycznych, co pozwala na precyzyjne wyrażenie, kiedy i jak dana czynność się zdarzyła. Zmiana czasu w stronie biernej odbywa się głównie poprzez zmianę formy czasownika "to be", który towarzyszy głównemu czasownikowi w formie past participle. Poniżej przedstawiono, jak można utworzyć zdania w stronie biernej w różnych czasach gramatycznych.

Present Simple

W Present Simple, czasownik “to be” przyjmuje formę “is” lub “are” w zależności od liczby i osoby podmiotu.

 • Przykład: The room is cleaned every day.

 

Past Simple 

W Past Simple, czasownik “to be” przyjmuje formę “was” lub “were”.

 • Przykład: The room was cleaned yesterday.

 

Future Simple

W Future Simple, używamy “will be” przed głównym czasownikiem.

 • Przykład: The room will be cleaned tomorrow.

 

Present Perfect

W Present Perfect, czasownik “to be” przyjmuje formę “has been” lub “have been”.

 • Przykład: The room has been cleaned.

 

Past Perfect 

W Past Perfect, czasownik “to be” przyjmuje formę “had been”.

 • Przykład: The room had been cleaned before the guests arrived.

 

Present Continuous 

W Present Continuous, czasownik “to be” przyjmuje formę “is being” lub “are being”.

 • Przykład: The room is being cleaned now.

 

Future Continuous 

W Future Continuous, używamy “will be being” przed głównym czasownikiem.

 • Przykład: The room will be being cleaned when you arrive.

 

Modals 

Ze słowami modalnymi takimi jak “can”, “may”, “must”, używamy czasownika “be” po modalu.

 • Przykład: The room can be cleaned.

Podsumowanie 

Zrozumienie strony biernej w angielskim jest istotne dla każdego uczącego się tego języka. Poprzez analizowanie przykładów i praktykowanie konstrukcji zdań, uczniowie mogą z łatwością opanować ten ważny aspekt gramatyki angielskiej, co przybliży ich do biegłości w języku angielskim. Bez względu na to, czy uczysz się angielskiego w tradycyjnej klasie, czy wybierasz naukę angielskiego online, praktyka strony biernej z pewnością wzbogaci Twoje zdolności komunikacyjne w języku angielskim.

 

 

Zapisz się na nasz kurs angielskiego i pozwól, by każde nowe słówko i gramatyczna konstrukcja otworzyły przed Tobą drzwi do fascynującego świata komunikacji międzykulturowej!

[grw id="13843"]
kalendarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *