Darmowa lekcja

PORADNIK STANAG 6001 (3333)

Current Status
Not Enrolled
Price
79.99
Get Started
lub

Poradnik dla osób przygotowujących się do egzaminu STANAG 3333.

Przed Tobą poradnik dla kandydatów do egzaminu resortowego MON z języka angielskiego zgodnie ze standardami NATO STANAG 6001 na poziomie 3333, w którym znajdują się następujące części: teoretyczna, leksykalna i gramatyczna. Jeśli znasz nasz poradnik dla osób przygotowujących się do egzaminu na pierwszym/drugim poziomie, wiesz już, jak poruszać się po platformie. Druga część poradnika w części teoretycznej – podobnie jak w poradniku dla poziomu pierwszego – polega na omówieniu zadań egzaminacyjnych i wyposażeniu Cię w wiedzę, jak zaliczyć poszczególne komponenty egzaminu, a części leksykalna i gramatyczna to rozszerzenie treści z pierwszej części poradnika o elementy wymagane od Ciebie i określone przez RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SIŁACH ZBROJNYCH RP, nazywany tu podstawą programową dla STANAG 3333

PORADNIK STANAG 6001 (3333)

*PRAWA AUTORSKIE
Prosimy pamiętać, że wszystkie materiały kursowe są chronione prawem autorskim na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006.90.631 z późn. zm.). Udostępnianie ich osobom trzecim, kopiowanie, dystrybucja czy publiczne odtwarzanie, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Materiały kursu są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad w trosce o prawa autorskie.

kalendarz