Darmowa lekcja
profilowe

PORADNIK STANAG 6001 (2222)

Current Status
Not Enrolled
Price
79.99
Get Started
lub
PORADNIK STANAG 6001 (2222)

Przed Tobą poradnik dla kandydatów do egzaminu resortowego MON z języka angielskiego zgodnie ze standardami NATO STANAG 6001 na poziomie 2222. Publikacja została opracowana w ten sposób, aby każdy, kto rozważa przystąpienie do egzaminu STANAG, posiadał dostęp do pełnego opisu jego specyfiki, technik i strategii mających na celu doprowadzić do jego zdania oraz naszych autorskich ćwiczeń jako niezbędnego środka przygotowań.

Nasze ćwiczenia zostały opracowane przez naszych ekspertów w autentycznej egzaminacyjnej formie. Oznacza to, że każde zadanie, z którym się zmierzysz, zostało skonstruowane dokładnie tak jak zadania egzaminacyjne. W naszym poradniku znajdziesz wszystko, co potrzebne do zdania egzaminu.  

W poradniku znajdują się takie elementy jak omówienie sprawności egzaminacyjnych, leksyka, gramatyka oraz ćwiczenia. To kompendium wiedzy stworzyliśmy w taki sposób, aby zapewnić Ci kompleksowe przygotowanie do egzaminu dzięki licznym wyjaśnieniom, grafikom oraz schematom. Nasze autorskie ćwiczenia, które powstały na kanwie doświadczenia w nauczaniu kandydatów do egzaminu STANAG 6001, są odzwierciedleniem autentycznych zadań egzaminacyjnych, dlatego dzięki temu poradnikowi nie tylko zaczerpniesz teoretycznej wiedzy na temat języka i egzaminu, ale przede wszystkim oprzesz swoje praktyczne przygotowanie do egzaminu na jej fundamencie. 

Naszą misją jest zobrazowanie i wyjaśnienie formatu egzaminu w oparciu o liczne strategie i techniki, które mają zaprowadzić Cię do sukcesu. Egzamin STANAG 6001 na poziomie drugim – tak jak każda forma egzaminacyjna – jest schematyczny i przewidywalny, a Ty wcale nie musisz być urodzonym lingwistą, poliglotą czy filologiem, aby przekroczyć upragniony próg 70% zdawalności. 

Co zrobić, aby osiągnąć wymagane 14 punktów, które są gwarantem zdania egzaminu? Oto zbiór siedmiu głównych zasad, które naszym zdaniem są najważniejsze i najbardziej efektywne. 

  1. Pierwszą i najważniejszą zasadą przygotowania do egzaminu to rozwiązywanie zadań z naszego poradnika oraz zadań z arkuszy egzaminacyjnych dostępnych na stronie internetowej Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych. Szczególnie dotyczy to ćwiczeń z czytania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tylko praca z zadaniami opracowanymi na wzór tych egzaminacyjnych przyniesie spektakularne efekty w postaci zdania egzaminu. Krótko mówiąc, podczas przygotowań skupiaj się tylko na tekstach dostępnych w naszym poradniku oraz tych pochodzących z egzaminów STANAG z poprzednich lat, ponieważ dzięki temu możesz być pewny, że forma tekstów jest identyczna jak na egzaminie. Zapoznanie się i opanowanie struktury tekstu, a co za tym idzie wdrożenie odpowiedniej strategii do konkretnego zadania, będzie miało sens tylko jeśli teksty, z którymi pracujesz, są autentyczne i są dzięki temu pewną symulacją egzaminu. 
  2. Staraj się codziennie używać języka angielskiego oraz otaczaj się nim. Słuchaj lub oglądaj filmy, seriale, podcasty, wydania wiadomości lub inne materiały audiowizualne w języku angielskim w celu osłuchania się z językiem. Nie ograniczaj się jednak tylko do tematyki wojskowej – słuchaj przede wszystkim materiałów, których tematyka jest zgodna z Twoimi zainteresowaniami. 
  3. Jeśli chodzi o  mówienie i pisanie, wskazane jest ćwiczyć te formy również na podstawie arkuszy, choć najlepiej byłoby to uzupełnić lekcjami z jednym z naszych doświadczonych lektorów, który niewątpliwie pomoże Ci osiągnąć wyższy poziom poprawności Twoich wypowiedzi.
  4. Ćwicz też pracę z ćwiczeniami pod presją limitu czasu tak, aby twoje przygotowania były jednocześnie symulacją egzaminu. 
  5. Konsekwentnie i regularnie ucz się nowego słownictwa, powtarzaj je i staraj się je wdrażać do swoich wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
  6. Czerp nowe słownictwo z zadań i tekstów, które czytasz. Nowe słówka zapisuj i powtarzaj jak najczęściej nie tylko ich pisownię, ale i poprawną wymowę. 
  7. W przygotowania możesz zaangażować inną osobę, której celem również jest zdanie egzaminu. Warto też skorzystać z lekcji z naszymi ekspertami, którzy przyczynią się do Twojego sukcesu. Jednak pamiętaj, że nic nie zastąpi regularnej i konsekwentnej pracy samodzielnej. Podchodząc do egzaminu, niewątpliwie przyświeca Ci konkretny cel. Zdanie egzaminu jest tylko i aż środkiem, aby ten cel osiągnąć. Podczas przygotowań staraj się przypominać samemu sobie o celu i dąż do regularnej pracy z naszymi zadaniami.

TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO

Nasz poradnik wskazuje nie tylko na to czego, ale przede wszystkim jak się uczyć. Istnieje wiele różnych metod nauki i nauczania języków obcych, natomiast my przedstawiamy Ci zbiór wybranych strategii, które naszym zdaniem są najbardziej wydajne w kontekście przygotowania do egzaminu. 

  • Testuj się i wejdź w rolę nauczyciela

Jedną z najpopularniejszych i najefektywniejszych zasad nauki jest forma testowania się np. za pomocą za pomocą fiszek i quizów. Zamiast biernego „zakuwania” listy słówek lub zasad gramatycznych, wprowadź metodę testowania samego siebie, która w aktywny sposób stymuluje nabywanie wiedzy.

Przykład: Studiując różnice w czasach teraźniejszych w języku angielskim, zadawaj sobie pytania na temat zastosowania poszczególnych czasów. Spróbuj opisać zagadnienia swoimi słowami, dokładnie tak jak gdybyś był nauczycielem. Następnie sprawdź swoje odpowiedzi ze źródłem wiedzy i powtórz czynności, jeśli pojawiły się błędy. 

  • Analizuj i… popełniaj błędy

Kolejną cechą efektywnej nauki skierowanej szczególnie na opanowaniu wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu, jest wdrożenie analitycznego myślenia w celu znalezienia odpowiedzi. Kiedy pojawią się błędy, nie szukaj w sobie winy. Występowanie błędów jest wpisane w naukę języka obcego i wcale nie jest wyłącznie negatywnym zjawiskiem. Udowodnione jest, że kiedy mózg szuka konkretnych fragmentów wiedzy w celu znalezienia odpowiedzi i dojdzie do pomyłki, mózg jest w stanie lepiej zintegrować ze sobą brakujące informacje z już istniejącymi w momencie kiedy poprawna odpowiedź jest ujawniona. Okazuje się więc, że błędy same w sobie są normą, natomiast zauważając kilkukrotnie podobne błędy, powinniśmy szczególnie skupić się na problematycznym zagadnieniu. 

Przykład: Ćwicząc czytanie egzaminacyjne, często zdarzają Ci się pomyłki. Załóżmy, że spośród dwóch wariantów odpowiedzi z tym samym słowem kluczem, wybierasz odpowiedź dokładnie odwrotnie niż jest to spodziewane. Jest to sygnał, aby przemyśleć, skąd wynika taka zależność. W takiej sytuacji, aby uniknąć kolejnych błędów tego typu, uważnie przeczytaj akapit oraz treść odpowiedzi jeszcze raz. Zaznacz zdanie, które w konkretny sposób odwołuje się do pytania. 

  • Szukaj okazji do użycia języka

Staraj się nie osiągać jedynie minimum, ale mierz wyżej i staraj się używać języka jak najwięcej i jak najczęściej się da. Możesz rozmawiać z drugą osobą lub nawet mówić do siebie, np. o pracy, o swoim dniu i o tym, co cię otacza.

Przykład: Trenujesz mówienie egzaminacyjne. W dialogu i pytaniach otwartych staraj się powiedzieć najwięcej jak to możliwe i nie zatrzymuj się po przekazaniu jednej informacji. Staraj się za każdym razem wyczerpać temat. Na przykład opisując swoją typową sobotę, nie ograniczaj się do dwóch informacji, ale postaraj się przybliżyć temat w bardziej szczegółowy sposób. Pamiętaj, że nawet jeżeli coś wydaje się oczywiste z Twojej perspektywy, dla egzaminatora wcale może takie nie być. Po drugie, język służy nam do wyrażania rzeczywistości, nawet jeżeli faktycznie jest oczywista, szczególnie jeżeli bierzemy udział w egzaminie i ocena jest uzależniona ilością i jakością zdań w naszej wypowiedzi. 


*PRAWA AUTORSKIE
Prosimy pamiętać, że wszystkie materiały kursowe są chronione prawem autorskim na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006.90.631 z późn. zm.). Udostępnianie ich osobom trzecim, kopiowanie, dystrybucja czy publiczne odtwarzanie, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione. Materiały kursu są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad w trosce o prawa autorskie.
kalendarz